ගෙෳතම බුදුන් වහන්සේ වදාළ නිවන් මග


අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමිපාණන් විසින් දේශනා කල "සසර දුක් ගිනි නිවන සදහම් මග", "ලෝකය", "ශ්‍රද්ධාව" සහ "බුද්ධ ශාසනය" යන දේශනා ඇතුලත් "ගෙෳතම බුදුන් වහන්සේ වදාළ නිවන් මග" (ISBN 978-955-30-1089-6) ග්‍රන්ථයේ ප්‍රථම මුද්‍රණය 2008 වර්ෂයේදී එලි දක්වන ලදී.

ඇස්. ගොඬගේ සහ සහෝදරයෝ විසින් ප්‍රකාශිත මෙම ග්‍රන්ථය දිවයින පුරා ඇති පොත්ශාලා වලින් ලඛා ගත හැක.

මෙම ග්‍රන්ථයේ ඉලේක්ට්‍රොනික පිටපතක් බාගත කරගැනීමට හෝ කියවීමට පහත Link එකක් Click කරන්න.විද්‍යුත් ග්‍රන්ථය කියවන්නවිද්‍යුත් ග්‍රන්ථය බාගත කරගන්න

විද්‍යුත් ග්‍රන්ථය කියවන්නවිද්‍යුත් ග්‍රන්ථය කියවන්න
Path To Nibbana - Sinhala

අමතන්න

නව තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා අපගේ විද්‍යුත් ලැයිස්තුව සඳහා ලියාපදිංචි වන්න.මෙම වෙබ් අධවිය පිළිබඳව ඔබගේ මිතුරන් දැනුවත් කරන්නඅතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමිපාණන්ගේ විස්තර ඇතුලත් අනෙකුත් වෙබ් අධවි :

    


 
මෙම වෙබ් අඩවිය පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ ගෙෳතම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශිත නිර්මල බුදු දහම සොයන පිරිසක් විසිනි.

අපගේ අරමුණ කිසිවකුට පහර ගැසීම හෝ අවමන් කිරීම නොව, සංස්කෘතික හා සම්ප්‍රදායක හේතූන් මත වැලලී ගිය නිර්මල බුදු දහම ඉස්මතු කිරීමේ උත්සාහයක් පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි!