සිංහල  |  தமிழ்  |  English  |  日本人
අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේගේ දේශනා ආශ්‍රිතව සැකසුනු වෙබ් අඩවියකි


 zoom විශේෂ සජීවී සාකච්ඡාව - 'නිවන් මග' භාවනා මධ්‍යස්ථානය (සම්පූර්ණ විඩියෝව): දෙසැම්බර් 03, 2022 (නවතම දේශනාව)


වීඩියෝව

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 08 'භවය' (සම්පූර්ණ විඩියෝව): පෙබරවාරි 19, 2022


වීඩියෝව

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 07 'මරණය' (සම්පූර්ණ විඩියෝව): පෙබරවාරි 05, 2022


වීඩියෝව

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 06 (සම්පූර්ණ විඩියෝව): ජනවාරි 22, 2022


වීඩියෝව

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 05 (සම්පූර්ණ විඩියෝව): ජනවාරි 08, 2022


වීඩියෝව

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 04 (සම්පූර්ණ විඩියෝව): දෙසැම්බර් 11, 2021


වීඩියෝව

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 03 (සම්පූර්ණ විඩියෝව): නොවැම්බර් 27, 2021


වීඩියෝව

MP3

 ඔබ සෝතාපන්නද?... එසේනම් ඔබ මෙය දුටුවාද?


වීඩියෝව

MP3

 පරිනිබ්බානයෙන් පසු රහතන්වහන්සේට සිදුවන්නේ කුමක්ද?


වීඩියෝව

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 02 (සම්පූර්ණ විඩියෝව): නොවැම්බර් 06, 2021


වීඩියෝව

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 01 (සම්පූර්ණ විඩියෝව): ඔක්තෝම්බර් 16, 2021


වීඩියෝව

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 01 ( පස්වෙනි සහ අවසාන කොටස ): "නිවනට මග කිව හැක්කේ රහතන්වහන්සේට පමණි!"


වීඩියෝව

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 01 ( හතරවෙනි කොටස ): "නිවන යනු ශූන්‍යතාවයද?"


වීඩියෝව

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 01 (තෙවන කොටස ): "පාංශකූලය මිත්‍යාවක්ද? "


වීඩියෝව

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 01 (දෙවන කොටස): "ලොවපුරා වැඩවසන රහතන්වහන්සේලා"


වීඩියෝව

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 01 (පළමු කොටස): "ගෙදර ශුණ්‍යාගාරයක් වෙන්නේ කොහොමද?"


වීඩියෝව

MP3

 අධර්මය, අධර්මවාදියෝ සහ සද්ධර්ම ප්‍රතිරූපක


වීඩියෝව

MP3

 ගෞතම බුදුන්වහන්සේ ධර්මය පොත්වල නොලීවේ ඇයි?


වීඩියෝව

MP3

 රහතන්වහන්සේලා ධර්ම සංගායනා කරේ නෑ!


වීඩියෝව

MP3

 ගෞතම බුදුන් වහන්සේ වදාළ සැබෑ නිර්මල අභිධර්මය හෙවත් මහා භාවනාව.


වීඩියෝව

MP3

 ගෞතම බුදුන් වහන්සේ වදාළ නිවන් මග වසා දැමූ අභිධර්ම පිටකය


වීඩියෝව

MP3

 මරණය සහ පරිනිබ්බානය


වීඩියෝව

MP3

 කර්මය - 3


වීඩියෝව

MP3

 කර්මය - 2


වීඩියෝව

MP3

 කර්මය - 1


වීඩියෝව

MP3

 පණ්ඩිත කතා - 4: විද්‍යාවෙන් නිවන් දකිමුද ?


වීඩියෝව

MP3

 පණ්ඩිත කතා - 3: බුදුන් වදාළේ ආගමක්ද?.. දර්ශනයක්ද?...


වීඩියෝව

MP3

 පණ්ඩිත කතා - 2: ඇටි කුකුළා කුකුළෙක්ද?


වීඩියෝව

MP3

 පණ්ඩිත කතා - 1: අපි දන්නේ මොනවද ?


වීඩියෝව

MP3

 අභිධර්ම පිටකය බුද්ධ දේශනාවක් නොවේ!


වීඩියෝව

MP3

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 5


වීඩියෝව

MP3

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 4


වීඩියෝව

MP3

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 3


වීඩියෝව

MP3

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 2


වීඩියෝව

MP3

 නිවන් දකින භාවනාව - අවසානය


වීඩියෝව

MP3

 නිවන් දකින භාවනාව - 05


වීඩියෝව

MP3

 නිවන් දකින භාවනාව - 04


වීඩියෝව

MP3

 නිවන් දකින භාවනාව - 03


වීඩියෝව

MP3

 නිවන් දකින භාවනාව - 02


වීඩියෝව

MP3

 නිවන් දකින භාවනාව - 01


වීඩියෝව

MP3

 සැබෑ ධර්ම දේශකයෝ


වීඩියෝව

MP3

 ජීවමාන මහ රහතන්වහන්සේ


වීඩියෝව

MP3

 බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද?


වීඩියෝව

MP3

 වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ


වීඩියෝව

MP3

 බුදුන් වදාළ රාජ්‍ය පාලනය


වීඩියෝව

MP3

 භික්ෂු දේශපාලනය


වීඩියෝව

MP3

 උත්තරීතර හිඟාකෑම


වීඩියෝව

MP3

 ගුරුවරු සහ නොදන්නා බණ


වීඩියෝව

MP3

 සංඛාර


වීඩියෝව

MP3

 විනයක් ඇති රටක්


වීඩියෝව

MP3

 අරහත් ඵලය සහ නිරෝධ සමාපත්තිය


වීඩියෝව

MP3

 පින සහ කුසලය


වීඩියෝව

MP3

 සම්මා සමාධිය


වීඩියෝව

MP3

 සෝතාපන්න වීම සහ ඵල සමාපත්තිය


වීඩියෝව

MP3

 සක්කාය දිට්ඨිය සහ ආත්ම සංකල්පය


වීඩියෝව

MP3

 ප්‍රබුද්ධ සමාජය සහ බෞද්ධ දර්ශනය


වීඩියෝව

MP3

 නිබ්බානං පරමං සුඛං


වීඩියෝව

MP3

 බුද්ධ දේශනාව අසුභවාදීද...?


වීඩියෝව

MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 5


වීඩියෝව

MP3

 ආත්ම සංකල්පය සහ බුද්ධ දේශනාව


වීඩියෝව

MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 4


වීඩියෝව

MP3

 නිවන් දකින්නේ මෙහෙමයි


වීඩියෝව

MP3

 බුදුන් වදාළ විද්‍යාත්මක ධර්මතාවය


වීඩියෝව

MP3

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 1


වීඩියෝව

MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 3


වීඩියෝව

MP3

 කාටත් ආනිසංශ ලැබෙන බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව


වීඩියෝව

MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 2


වීඩියෝව

MP3

 නිවන්මග සහ පටිච්චසමුප්පාදය


වීඩියෝව

MP3

 නිවන්මග සහ අභිධර්මය


වීඩියෝව

MP3

 එකම නිවන් දොරටුව, මහා සතිපට්ඨාන භාවනාව


වීඩියෝව

MP3

 නිවන් මග සහ මෛත්‍රී භාවනාව


වීඩියෝව

MP3

 බුද්ධ ශාසනය අයිති කාටද?


වීඩියෝව

MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 1


වීඩියෝව

MP3

 භික්ෂුවගේ උරුමය


වීඩියෝව

MP3

 කාටත් නිවන් දැකිය හැකි සතිපට්ඨාන භාවනාව


වීඩියෝව

MP3

 ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව


වීඩියෝව

MP3

 ‘ආරණ්‍යගතවීම‘ සම්පූර්ණ දේශනා මාලාව


වීඩියෝව

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 05 - ‘වනගතවීම, ගුරුවරයා සහ නිවන‘


වීඩියෝව

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 04 - ‘වනගතවීම සහ සතිපට්ඨානය වැඩීම‘


වීඩියෝව

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 03 - ‘වනගතවීම සහ ශීලයේ පිහිටීම‘


වීඩියෝව

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 02 - ‘වනගතවීම සහ කාමයන්ගෙන් වෙන්වීම‘


වීඩියෝව

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 01 - ‘බුදුන් වහන්සේ වනගත වන්න කීවේ ඇයි?‘


වීඩියෝව

MP3

 සෝතාපන්න වෙන්නේ බණ අසාද?


වීඩියෝව

MP3

 චේතෝවිමුක්තිය


වීඩියෝව

MP3

 රහත්බව හඳුනා ගැනීම (ඡබ්බිසොධන සූත්‍රය ඇසුරින්)


වීඩියෝව

MP3

 සෝතාපන්නවීම (සබ්බාසව සූත්‍රය ඇසුරින්)


වීඩියෝව

MP3

 පෘථග්ජන භාවයෙන් මිදීම (කීටාගිරි සූත්‍රය ඇසුරින්)


වීඩියෝව

MP3

 භාවනාවෙන් තොරව නිවන් දැකිය හැකිද?


වීඩියෝව

MP3

 පිරිත සහ බුද්ධ දේශනාව


වීඩියෝව

MP3

 බෞද්ධකම?


වීඩියෝව

MP3

 අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද?


වීඩියෝව

MP3

 Pathikada Sirasa TV | පැතිකඩ සිරස TV 09th February 2016


වීඩියෝව

MP3

 භාවනා කල යුත්තේ ඇයි?


වීඩියෝව

MP3

 චතුරාර්ය සත්‍යය (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


වීඩියෝව

MP3

 ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


වීඩියෝව

MP3

 බුදු ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


වීඩියෝව

MP3

 දහම් ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


වීඩියෝව

MP3

 සඟ ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


වීඩියෝව

MP3

 දාන - සීල - භාවනා (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


වීඩියෝව

MP3

 බුද්ධ ශාසනය (2006 මැයි මස)


වීඩියෝව

MP3

 ශ්‍රද්ධාව (2006 අප්‍රේල් මස)


වීඩියෝව

MP3

 ලෝකය (2006 මාර්තු මස)


වීඩියෝව

MP3

 සදහම් මග (2006 පෙබරවාරි මස)


වීඩියෝව

MP3