සිංහල  |  தமிழ்  |  English  |  日本人
අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේගේ දේශනා ආශ්‍රිතව සැකසුනු වෙබ් අඩවියකි


යූටියුබ් කියවන්න බාගත කරන්න

 නිවන් දකින භාවනාව - 01 (නවතම දේශනාව)


MP3

 සැබෑ ධර්ම දේශකයෝ


MP3

 ජීවමාන මහ රහතන්වහන්සේ


MP3

 බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද?


MP3

 වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ


MP3

 බුදුන් වදාළ රාජ්‍ය පාලනය


MP3

 භික්ෂු දේශපාලනය


MP3

 උත්තරීතර හිඟාකෑම


MP3

 ගුරුවරු සහ නොදන්නා බණ


MP3

 සංඛාර


MP3

 විනයක් ඇති රටක්


MP3

 අරහත් ඵලය සහ නිරෝධ සමාපත්තිය


MP3

 පින සහ කුසලය


MP3

 සම්මා සමාධිය


MP3

 සෝතාපන්න වීම සහ ඵල සමාපත්තිය


MP3

 සක්කාය දිට්ඨිය සහ ආත්ම සංකල්පය


PDF

MP3

 ප්‍රබුද්ධ සමාජය සහ බෞද්ධ දර්ශනය


MP3

 නිබ්බානං පරමං සුඛං


MP3

 බුද්ධ දේශනාව අසුභවාදීද...?


MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 5


MP3

 ආත්ම සංකල්පය සහ බුද්ධ දේශනාව


PDF

MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 4


MP3

 නිවන් දකින්නේ මෙහෙමයි


MP3

 බුදුන් වදාළ විද්‍යාත්මක ධර්මතාවය


PDF

MP3

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 1


MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 3


MP3

 කාටත් ආනිසංශ ලැබෙන බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව


MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 2


MP3

 නිවන්මග සහ පටිච්චසමුප්පාදය


MP3

 නිවන්මග සහ අභිධර්මය


MP3

 එකම නිවන් දොරටුව, මහා සතිපට්ඨාන භාවනාව


MP3

 නිවන් මග සහ මෛත්‍රී භාවනාව


MP3

 බුද්ධ ශාසනය අයිති කාටද?


MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 1


MP3

 භික්ෂුවගේ උරුමය


MP3

 කාටත් නිවන් දැකිය හැකි සතිපට්ඨාන භාවනාව


MP3

 ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව


MP3

 ‘ආරණ්‍යගතවීම‘ සම්පූර්ණ දේශනා මාලාව


PDF

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 05 - ‘වනගතවීම, ගුරුවරයා සහ නිවන‘


PDF

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 04 - ‘වනගතවීම සහ සතිපට්ඨානය වැඩීම‘


PDF

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 03 - ‘වනගතවීම සහ ශීලයේ පිහිටීම‘


PDF

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 02 - ‘වනගතවීම සහ කාමයන්ගෙන් වෙන්වීම‘


PDF

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 01 - ‘බුදුන් වහන්සේ වනගත වන්න කීවේ ඇයි?‘


PDF

MP3

 සෝතාපන්න වෙන්නේ බණ අසාද?


MP3

 චේතෝවිමුක්තිය


MP3

 රහත්බව හඳුනා ගැනීම (ඡබ්බිසොධන සූත්‍රය ඇසුරින්)


MP3

 සෝතාපන්නවීම (සබ්බාසව සූත්‍රය ඇසුරින්)


MP3

 පෘථග්ජන භාවයෙන් මිදීම (කීටාගිරි සූත්‍රය ඇසුරින්)


MP3

 භාවනාවෙන් තොරව නිවන් දැකිය හැකිද?


MP3

 පිරිත සහ බුද්ධ දේශනාව


MP3

 බෞද්ධකම?


MP3

 අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද?


MP3

 Pathikada Sirasa TV | පැතිකඩ සිරස TV 09th February 2016


MP3

 භාවනා කල යුත්තේ ඇයි?


MP3

 චතුරාර්ය සත්‍යය (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


MP3

 ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


MP3

 බුදු ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


MP3

 දහම් ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


MP3

 සඟ ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


MP3

 දාන - සීල - භාවනා (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


MP3

 බුද්ධ ශාසනය (2006 මැයි මස)


PDF

MP3

 ශ්‍රද්ධාව (2006 අප්‍රේල් මස)


PDF

MP3

 ලෝකය (2006 මාර්තු මස)


PDF

MP3

 සදහම් මග (2006 පෙබරවාරි මස)


PDF

MP3